Stavba a rekonštrukcie
striech

Spoločnosť soter-dach , s.r.o. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už niekoľko rokov.

Zaoberáme sa hlavne zhotovovaním a rekonštrukciou striech, a to hlavne stavbou a montážou všetkých druhov krovov a väzníkov ako aj atypických, zložitých a priznaných striech. Našim cieľom je vždy priniesť zákazníkovi čo najväčšiu kvalitu. Odborne spôsobilý kolektív Vám prináša vysokú kvalitu prevedenia prác s výborným pomerom kvality a ceny.

 
  • Firma neustále sleduje vývoj nových materiálov, technológií a najnovších poznatkov z oblasti realizácie novostavieb a rekonštrukcií stavieb
  • Počas realizácie prebiehajú kontrolné dni za účasti konateľa firmy, Vás a stavebného dozora ( Váš odborný zástupca) prípadne projektanta. Periodicita kontrolných dní sa určí počas preberania diela. V prípade potreby sa kontrolný deň uskutoční aj mimo dohodnutých termínov.
  • Vo všetkých činnostiach našej firmy garantujeme termín realizácie.
  • Na čistotu a poriadok pri rekonštrukciách kladieme veľký dôraz.
  • Naši pracovníci sa správajú ku Vám úctivo a rešpektujú Vás
 

Vysoká kvalita odvedených prác


Naša firma sa vyznačuje vysokou kvalitou odvedených prác, flexibilitou a serióznym prístupom. Dôvod ktorý stoji za kvalitou prác je odborná spôsobilosť MAJSTROV, ktorý prácu vykonávajú s kvalitným naradím a zodpovedným prístupom pri každej zákazke, samozrejme pod dohľadom stavebného dozora


Viac o nás
Naša ponuka

Čo robíme